ANTE ODAK

Član Uprave za Corporate poslovanje, Raiffiesen BANK dd BiHShare

ANTE ODAK