ZIJADA MEŠANOVIĆ-JASENČIĆ

Izvršni direktor za finansije, STUDEN GLOBAL SEEShare

ZIJADA MEŠANOVIĆ-JASENČIĆ